Sản phẩm
Đạt tiêu chuẩn quốc tế

Vật Liệu

Sắp xếp theo:
SỨ LÀM RĂNG GIẢ DDBIO ZW
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
SỨ LÀM RĂNG GIẢ DDBio ZX2
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
SỨ LÀM RĂNG GIẢ DDCube ONE
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
SỨ LÀM RĂNG GIẢ DD Cube X2
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
SỨ LÀM RĂNG GIẢ DD CUBEONE ML
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
SỨ LÀM RĂNG GIẢ DD CUBE X2 ML
Thương hiệu: Xuất xứ:
Sứ làm răng giả DD PEEK MED
Thương hiệu: Xuất xứ:
Vecni dùng trong nha khoa DD PRO SHADE Z
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
Vecni dùng trong nha khoa DD PRO SHADE C
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
Vecni dùng trong nha khoa DD ART ELEMENT
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
BỘ KIT MÀU DD SHADE CONCEPT
Thương hiệu: DENTAL DIREKTXuất xứ: Đức
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )
8:00 - 12:00 ( Thứ 7 )
Hotline
Trụ sở chính
(028) 6292 2245
 
VPĐD Hà Nội
(024) 6650 8458