Sản phẩm
Đạt tiêu chuẩn quốc tế

Dụng cụ

Sắp xếp theo:
Kềm Weingart
Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Kềm uốn dây De La Rosa
Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Kềm uốn dây Hollow
Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Kềm uốn dây Adam
Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Kềm Tweed bẻ dây
Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Kềm tháo mắc cài thẳng
Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Kềm tháo khâu
Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Kềm mỏ chim bẻ dây nhẹ
Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Kềm mỏ chim 2 chấu cán vàng
Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )
8:00 - 12:00 ( Thứ 7 )
Hotline
Trụ sở chính
(028) 6292 2245
 
VPĐD Hà Nội
(024) 6650 8458