Sản phẩm
Đạt tiêu chuẩn quốc tế

Vật liệu nội nha

Sắp xếp theo:
Dung dịch vệ sinh ống tủy MD-Cleanser
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Côn Gutta Percha
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Paper Point
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Calcium Hydroxide nội nha - Metapaste
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Calcium Hydroxide nội nha - Metapex
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Xi măng hàn răng Adseal (Cement trám bít ống tủy ADseal)
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Xi măng hàn răng CeraSeal (Cement trám bít ống tủy Bioceramic CeraSeal)
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Gel bôi trơn ống tủy Paste type EDTA MD-ChelCream
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )
8:00 - 12:00 ( Thứ 7 )
Hotline
Trụ sở chính
(028) 6292 2245
 
VPĐD Hà Nội
(024) 6650 8458