Tin tức - Lâm sàng

Hữu ích - Chính xác
11/03/2020
EDTA và Tác dụng cần thiết của nó trong nha khoa
05/03/2020
TRÁM KÍN ỐNG TUỶ 3 CHIỀU - Bắt buộc hay Không cần thiết?
21/02/2020
BƠM RỬA KÍCH HOẠT - KHÁI NIỆM VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ LÂM SÀNG
19/02/2020
Ống tuỷ vô khuẩn & sạch - Điều kiện sống còn của nội nha
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )
8:00 - 12:00 ( Thứ 7 )
Hotline
Trụ sở chính
(028) 6292 2245
 
VPĐD Hà Nội
(024) 6650 8458