[K Clear Case] Trường hợp điều trị răng chen chúc

04/03/2020

Thông tin bệnh nhân

 • Tuổi: 14 tuổi
 • Giới tính: Nam
 • Tình trạng: Răng chen chúc hàm trên và hàm dưới
41
Tình trạng ban đầu

Chuẩn đoán

 • Xương có xu hướng hạng 2
 • Khớp cắn hạng 2 tại vùng răng nanh và răng cối.
 • Chẹn chúc vừa phải ở hàm trên (8mm).
 • Chen chúc nhẹ ở hàm dưới (5mm).
 • Lệch đường giữa hàm dưới.
 • Viêm nướu.

Kế hoạch điều trị

Số lượng khay:

 • Hàm trên: 36 khay (3 đợt) và 10 khay tinh chỉnh (2 đợt).
 • Hàm dưới : 30 khay (3 đợt) và 5 khay tinh chỉnh (1 đợt).

Tổng thời gian điều trị: 18 tháng

Mục tiêu điều trị

 • Làm thẳng răng hàm trên và hàm dưới.
 • Đạt khớp cắn hạng 1 tại vùng răng cối và răng nanh.
 • Điều trị đường giữa.
 • Ổn định cắn chìa và cắn sâu.

Kết quả và kết luận sau điều trị

 • Giải quyết được răng chen chúc.
 • Đạt khớp cắn hạng 1.
 • Ổn định được khớp cắn chìa và cắn sâu.
 • Khí cụ distalization được sử dụng để điều trị khớp cắn hạng 2.
 • Sử dụng IPR để giảm khớp cắn sâu.
 • Điều trị cắn chìa và cắn sâu.

Duy trì

Duy trì kép được sử dụng khi kết thúc đợt điều trị

Hình ảnh bệnh nhân

42
43
44
45
Tình trạng ban đầu Sau 7 tháng Sau 9 tháng Sau 18 tháng

46
47
Tình trạng ban đầu Sau 18 tháng

 

51
52
Sau 7 tháng Sau 18 tháng

48
49
50
Sau 7 tháng Sau 9 tháng Sau 18 tháng

53
54
55
Sau 7 tháng Sau 9 tháng Sau 18 tháng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )
8:00 - 12:00 ( Thứ 7 )
Hotline
Trụ sở chính
(028) 6292 2245
 
VPĐD Hà Nội
(024) 6650 8458