[K Clear Case] Trường hợp điều trị răng chen chúc

04/03/2020

Thông tin bệnh nhân

 • Tuổi: 14 tuổi

 • Giới tính: Nam

 • Tình trạng: Răng chen chúc hàm trên và hàm dưới

41

Tình trạng ban đầu

Chuẩn đoán

 • Xương có xu hướng hạng 2

 • Khớp cắn hạng 2 tại vùng răng nanh và răng cối.

 • Chẹn chúc vừa phải ở hàm trên (8mm).

 • Chen chúc nhẹ ở hàm dưới (5mm).

 • Lệch đường giữa hàm dưới.

 • Viêm nướu.

Kế hoạch điều trị

Số lượng khay:

 • Hàm trên: 36 khay (3 đợt) và 10 khay tinh chỉnh (2 đợt).

 • Hàm dưới : 30 khay (3 đợt) và 5 khay tinh chỉnh (1 đợt).

Tổng thời gian điều trị: 18 tháng

Mục tiêu điều trị

 • Làm thẳng răng hàm trên và hàm dưới.

 • Đạt khớp cắn hạng 1 tại vùng răng cối và răng nanh.

 • Điều trị đường giữa.

 • Ổn định cắn chìa và cắn sâu.

Kết quả và kết luận sau điều trị

 • Giải quyết được răng chen chúc.

 • Đạt khớp cắn hạng 1.

 • Ổn định được khớp cắn chìa và cắn sâu.

 • Khí cụ distalization được sử dụng để điều trị khớp cắn hạng 2.

 • Sử dụng IPR để giảm khớp cắn sâu.

 • Điều trị cắn chìa và cắn sâu.

Duy trì

Duy trì kép được sử dụng khi kết thúc đợt điều trị

Hình ảnh bệnh nhân

42

43

44

45

Tình trạng ban đầu

Sau 7 tháng

Sau 9 tháng

Sau 18 tháng


46

47

Tình trạng ban đầu

Sau 18 tháng


 

51

52

Sau 7 tháng

Sau 18 tháng


48

49

50

Sau 7 tháng

Sau 9 tháng

Sau 18 tháng


53

54

55

Sau 7 tháng

Sau 9 tháng

Sau 18 tháng

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )
8:00 - 12:00 ( Thứ 7 )
Hotline
Trụ sở chính
(028) 6292 2245
 
VPĐD Hà Nội
(024) 6650 8458