News

Useful - Exactly
08/06/2023
Tại Hội Nghị các Bác sẽ được nâng cao các kiến thức và kỹ thuật trong việc sử dụng laser ứng dụng vào điều trị lâm sàng. Laser trong điều trị rất đa dạng như: nha chu, nội nha, cắm ghép implant, điều trị giảm đau, cầm máu, thẩm mỹ và còn rất nhiều ứng dụng khác.
21/03/2023
Working time: 8:00 - 21:00 (All days of the week)
Hotline

Trụ sở chính

(028) 6292 2245/6/7
 

VPĐD Hà Nội

(024) 2242 6964