Sản phẩm

Đạt tiêu chuẩn quốc tế

Phôi Zirconia

Sắp xếp theo:
PHÔI SỨ ZIRCONIA DDBIO ZW
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
Phôi sứ Zirconia DDBio ZX2
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
Phôi sứ Zirconia DDCube One
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
Phôi sứ Zirconia DD Cube X2
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
PHÔI SỨ ZIRCONIA DD CUBEONE ML
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
PHÔI ZIRCONIA DD CUBE X2® ML
Thương hiệu: Xuất xứ:
NƯỚC NHÚNG MÀU DD ART ELEMENT
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
NƯỚC NHÚNG MÀU DD PRO SHADE C
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
NƯỚC NHÚNG MÀU DD PRO SHADE Z
Thương hiệu: DENTALDIREKTXuất xứ: Đức
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )
8:00 - 12:00 ( Thứ 7 )
Hotline

Trụ sở chính

(028) 6292 2245
 

VPĐD Hà Nội

(024) 6650 8458