Sản phẩm

Đạt tiêu chuẩn quốc tế
Vật liệu nội nha
Sắp xếp theo:
Bơm rửa ống tủy EDTA - MD Cleanser
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Côn Gutta Percha
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Paper Point
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Metapaste - Vật liệu nội nha Calcium Hydroxide
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Metapex - Vật liệu nội nha Calcium Hydroxide
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Cement trám bít ống tủy ADseal
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Cement trám bít ống tủy Bioceramic CeraSeal
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Bôi trơn ống tủy MD Chelcream
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Trâm tay nội nha Stainless Steel
Thương hiệu: Kerr EndodonticXuất xứ: Mexico
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )
8:00 - 12:00 ( Thứ 7 )
Hotline

Trụ sở chính

(028) 6292 2245
 

VPĐD Hà Nội

(024) 6650 8458